Juli: Selv James Hansen innser at alarmistene taper terreng

Climate scientists are losing the public debate on global warming

L°pet er nok kj°rt, skeptikerne har den kunnskapsbaserte forklaringen: Naturen styrer klimaet.