JANUAR 2012

CO2 varmer mindre enn antatt!

I november 2011 presenterte NRK en undersøkelse som viste at CO2 hadde mindre varmeeffekt enn antatt. Dette lover godt.
For det første viser dette at vi vet alt for lite om de forskjellige klimafaktorene. For det andre betyr dette at klimamodellene ikke er gode nok.
Når CO2-nivået stiger hele tiden, den globale temperaturen har flatet ut etter år 2000, og CO2 har mindre varmeeffekt, ja da er det antakelig naturlige faktorer som betyr mest for klimaendringene. Skrekkscenariene blir mindre og mindre troverdige.

Hvorfor denne reduserte CO2-effekten er så lite omtalt i norske medier, kan en virkelig undre seg over.