Februar 2012

Tre viktige og nyttige klimabøker (forts.)


Her er omtaler av bøkene:

Klimaet

Kampen om klimaet

Det ustyrlige klima

Her er en kort beskrivelse av bøkene samlet:

Bøkene samlet