April: CICERO liker ikke den temperaturutviklingen
vi har hatt etter r 2000!

Da er det best lage en liten figur i magasinet KLIMA,
der spesielt tidsaksen er sammenklemt!