April: Klimaets naturlige gang!

Temperaturen vil ikke opp!

1

Hvorfor går den ned, når CO2-nivået går opp?